Mastering är den sista finputsningen innan produkten är färdig.
Det handlar om att balansera nivåer, frekvenser och dynamik på det inspelade ljudet.
Kontakta oss för mer info!